bookmark_borderความสำคัญของอาหารและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

การรับประทานอาหารที่สมดุลและดีต่อสุขภาพควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเพิ่มของน้ำหนักส่วนเกินหรือในการรักษาน้ำหนักที่ลดลง แต่วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นยังเกี่ยวข้องกับการนอนหลับและอารมณ์ที่ดีขึ้นด้วย

การออกกำลังกายช่วยปรับปรุงการทำงานและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับสมองโดยเฉพาะ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ระดับโรคอ้วนยังคงสูงอย่างน่ากังวล โดยเกือบ 30% ของประชากรโลกมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ตัวเลขนี้คาดว่าจะเพิ่มเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลกภายในปี 2573

ตามข้อมูลของ McKinsey Global Institute2 สาเหตุพื้นฐานของน้ำหนักเกินและโรคอ้วนคือความไม่สมดุลระหว่างการบริโภคพลังงานและการใช้พลังงาน ทั่วโลก การรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูงซึ่งมีไขมันอิ่มตัว เกลือ และน้ำตาลสูงเพิ่มขึ้น เรายังบริโภคผลไม้ ผัก ผลิตภัณฑ์จากนม ธัญพืชไม่ขัดสี และน้ำมันปลาในปริมาณที่ไม่เพียงพอ3 ซึ่งส่งผลเสริมต่อสุขภาพของการรับประทานอาหารที่ไม่ดี โหมดการทำงานของเรายังคงนิ่งเฉย และเราทำงานเป็นเวลานานที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป4 ในสหราชอาณาจักร เราใช้เวลามากขึ้นในการนั่งรถสาธารณะ ดูโทรทัศน์ และในบ้าน

น้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักสำหรับโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (NCD) จำนวนหนึ่ง รวมถึงโรคเบาหวานประเภท 2 โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคกล้ามเนื้อและกระดูก (โดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อม) และมะเร็งบางชนิด5 ความเสี่ยงสำหรับ NCD เหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในดัชนีมวลกาย (BMI) และอายุ 

 สหราชอาณาจักรมีโรคอ้วนในระดับสูงสุดในยุโรปตะวันตก โดยผู้ชาย 67% และผู้หญิง 57% มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน มากกว่าครึ่งของชายและหญิงมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อปัญหาสุขภาพหลายประการอันเนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ดี

ระดับโรคอ้วนในวัยเด็กเป็นปัญหาใหญ่ ในสหราชอาณาจักร เด็ก 1 ใน 10 คนเป็นโรคอ้วนเมื่อเริ่มเข้าโรงเรียน เมื่อออกจากโรงเรียนประถมศึกษา เด็กเกือบ 20% เป็นโรคอ้วน โดยมีความเสี่ยง 75-80% ที่วัยรุ่นที่เป็นโรคอ้วนจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วน โรคอ้วนในวัยเด็กมีความสัมพันธ์กับโอกาสสูงที่จะเป็นโรคอ้วน เสียชีวิตก่อนวัยอันควร และความพิการในวัยผู้ใหญ่

จากการสำรวจการรับประทานอาหารล่าสุด เด็กและวัยรุ่นบริโภคน้ำตาลเพิ่มประมาณ 40% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน    เครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก      สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากขนมและของหวาน3 ขณะนี้เราเห็นโรคเบาหวานประเภท 2, ความดันโลหิตสูง, เครื่องหมายเริ่มต้นของโรคหัวใจ, หายใจลำบาก, ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกระดูกหักและผลกระทบทางจิตวิทยาในเด็กเล็ก

ในปี 2014 สาธารณสุขอังกฤษรายงานว่า 12% ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีมีฟันผุ และฟันผุโดยเฉลี่ยในเด็กเหล่านี้ 3 ซี่ สูญหาย หรือถูกเติมเต็ม

โรคอ้วนสามารถลดอายุขัยลงได้แปดถึง 10 ปี ซึ่งเทียบเท่ากับผลกระทบของการสูบบุหรี่ตลอดชีวิต โรคอ้วนสามารถป้องกันได้และเป็นผลมาจากการผสมผสานที่ซับซ้อนและหลายปัจจัยของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของเรา การขาดนโยบายสนับสนุนได้นำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดโรคอ้วนซึ่งไม่ได้ทำให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกที่ดีต่อสุขภาพได้อย่างง่ายดาย สหราชอาณาจักรอยู่เบื้องหลังประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกอีกหลายประเทศในการลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร8 ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระทางการเงินแก่หน่วยงานท้องถิ่นและทรัพยากรด้านสุขภาพ ผู้ที่ทำงานในบริการ

bookmark_borderเหตุใดจึงควรเพิ่มการออกกำลังกายในแผนการรักษาโรคมะเร็ง

ผู้ชายหนึ่งในสองคนและหนึ่งในสามของผู้หญิงจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งในช่วงชีวิตของพวกเขา ข่าวดีก็คือว่าด้วยการตรวจหาและรักษาที่เร็วขึ้น อัตราการรอดชีวิตของมะเร็งทั่วไปหลายชนิดเพิ่มขึ้น หนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุดของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งคือ “ฉันจะหยุดไม่ให้กลับมาเป็นอีกได้อย่างไร

เรารู้ว่าการออกกำลังกายนั้นดีสำหรับเรา แต่ถ้าออกกำลังกายลดโอกาสที่มะเร็งจะกลับมาอีกล่ะ การวิจัยในปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบคำถามนี้ และผลลัพธ์ในระยะแรกก็มีแนวโน้มที่ดี โดยแนะนำว่าประโยชน์ของการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งเฉพาะที่อาจคล้ายกับประโยชน์ของเคมีบำบัด การออกกำลังกายไม่สามารถทดแทนการใช้เคมีบำบัดหรือการบำบัดอื่นๆ ได้ แต่เราตระหนักมากขึ้นว่านี่เป็นส่วนสำคัญของแผนการรักษาที่ครอบคลุม

แผนการรักษาโรคมะเร็ง หลักฐานจนถึงปัจจุบัน การศึกษาแนวโน้มโรคในระยะยาว (ระบาดวิทยา) ครั้งใหญ่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำมีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านม ลำไส้ใหญ่หรือต่อมลูกหมากน้อยกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย ประมาณการแนะนำว่าอาจลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้ถึง 60% เรายังทราบด้วยว่าการออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงของโรคอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน และการออกกำลังกายช่วยให้บางคนจัดการกับอารมณ์และรูปแบบการนอนหลับของตนเองได้

แต่ถ้าเป็นมะเร็งอยู่แล้วล่ะ การศึกษาระยะยาวของสตรีกลุ่มใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งต่อมาบางคนเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ (ลำไส้) พบว่าผู้ที่รายงานตนเองในระดับที่สูงขึ้นของกิจกรรมทางกายมีอัตราที่ต่ำกว่ามาก (มากถึง 50 %) ของการเกิดซ้ำของมะเร็ง การติดตามพยาบาลเกือบ 3,000 คนพบว่าผู้ที่ออกกำลังกายมากขึ้นหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม ลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (จากสาเหตุใดๆ ก็ตาม) และลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม การปฏิบัติตามแนวทางการออกกำลังกายในปัจจุบัน (เช่นการเดินเร็วสองชั่วโมงต่อสัปดาห์) ลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมได้เกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่ประจำ

พบผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันในพยาบาลที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ผู้ที่ออกกำลังกายมากกว่าคำแนะนำในการออกกำลังกาย (เช่น เดินเร็ว 4 ชั่วโมง) ลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ครึ่งหนึ่ง การศึกษาอื่นในทั้งชายและหญิงที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่พบว่าคนที่ออกกำลังกายมากกว่าที่แนะนำขั้นต่ำในแต่ละสัปดาห์ช่วยลดความเสี่ยงที่มะเร็งจะกลับมาอีก (ในสามปี)

ประมาณครึ่งหนึ่ง นั่นคือการปรับปรุงที่แน่นอนประมาณ 10% ไม่ใช่จำนวนกิจกรรมทางกายที่ผู้คนทำก่อนการวินิจฉัยโรคมะเร็งเป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่พวกเขาทำหลังจากนั้น ดูเหมือนว่าจะมีผล “ตอบสนองต่อขนาดยา” ด้วย การออกกำลังกายบางอย่างดีกว่าไม่มีเลย แต่ด้วยเหตุผล การออกกำลังกายมากขึ้นย่อมดีกว่า

แม้ว่าการศึกษาเชิงสังเกตเหล่านี้จะมีแนวโน้มดี แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้าง จำนวนกิจกรรมที่บันทึกขึ้นอยู่กับรายงานตนเอง และผู้คนไม่ได้สุ่มให้เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมทางกายหรือไม่ ดังนั้นอาจมีอคติอยู่บ้าง เป็นไปได้ว่าผู้ที่รักษามะเร็งได้ดีกว่าก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นเช่นกัน

 

สนับสนุนโดย  เครื่องช่วยฟังราคาเท่าไหร่

bookmark_borderผลิตภัณฑ์ความงามทำให้ผู้คนรู้สึกมีความสุข

ผลิตภัณฑ์ความงาม โจนส์กล่าว “มันทำให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นมากเกี่ยวกับตัวเองในช่วงเวลาเศรษฐกิจที่ยากลำบาก” โจนส์ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์เลวร้ายในตอนนี้

แต่เขาค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะไม่ใช่ลิปสติก “ลิปสติกจะแย่เป็นพิเศษเพราะทุกคนต้องสวมหน้ากากเหล่านี้ใช่ไหม” เขาพูดว่า. แม้ว่าผู้หญิงบางคนอาจทำให้ริมฝีปากสว่างขึ้นสำหรับการประชุม Zoom แต่ Jones ชี้ให้เห็นว่ายังมีคนงานที่ถูกเลิกจ้างหลายแสนคนที่ไม่น่าจะใช้แอปการประชุมทางวิดีโอเพื่อทำงาน ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา

ความกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณ์อาจถือได้ว่าไร้สาระและไร้สาระ แต่ Hannah McCann อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นที่เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมความงามกล่าวว่าการรักษาภาวะปกติเป็นสิ่งสำคัญ “การรักษาความงามของคุณเป็นวิธีที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนควบคุมตัวเองได้และไม่สูญเสียความเป็นตัวเอง” เธอกล่าว

McCann คอยติดตามเทรนด์ออนไลน์และพบว่ามีการค้นหาเคล็ดลับความงามในบ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น วิดีโอ DIY Banana “Botox”

ซึ่งให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำผลิตภัณฑ์ในตู้กับข้าวเป็นใบหน้าที่ตั้งใจจะกระชับผิว (วิดีโอเกี่ยวกับความงามยอดนิยมบน YouTube เป็นช่วงเวลาสั้นๆ) บทแนะนำเกี่ยวกับทรงผมที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตัดและจัดแต่งทรงผมก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบน YouTube ที่โดดเด่นกว่านั้นคือ McCann สังเกตเห็น นอกเหนือจากความสวยงามของชุดลำลองที่เฟื่องฟูแล้ว ผู้คนสร้างความงามตามเงื่อนไขของตนเอง ได้แก่ ขี้เล่น เลิกใช้ตนเอง และเชื่อมต่อกับผู้อื่นทางออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องร้ายและความสำเร็จ “ผู้คนกำลังมีการทดลองมากขึ้น” เธอกล่าว โดยสังเกตจากการใช้สีย้อมผมที่มีสีสันสดใส “โซ่หลุดจากสิ่งที่คุณเต็มใจขอให้ช่างทำผมทำ” “ถ้าเราเห็นความงามเป็นสิ่งที่เราต้องปลดปล่อย” McCann กล่าวเสริม “เราคิดถึงภาพที่ผู้คนกำลังประสบกับมัน

โดยสิ้นเชิง” แม้ว่ามาตรฐานความงามจะผ่อนคลายลง แต่สิ่งนี้ก็ไม่น่าจะคงสภาพเดิมเมื่อการกักกันถูกยกเลิกแล้ว Caren Shapiro นักจิตวิทยาในนิวยอร์กที่เชี่ยวชาญด้านปัญหาของผู้หญิงกล่าว เธอคาดการณ์ว่าธุรกิจความงาม “กำลังจะมาอย่างหนักและโจมตีเราด้วยข้อความที่จะบ่อนทำลายการอยู่ในร่างกายของเรา”

อันที่จริง ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติเหล่านี้ แดเนียลส์ นักวิจัยด้านภาพลักษณ์ร่างกาย คิดว่าอุดมคติด้านความงามที่ไม่สมจริงบางอย่างอาจเลวร้ายลงไปอีก “ฉันเห็นความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการเพิ่มน้ำหนักในการกักกัน” เธอกล่าว “คนที่พูดถึง ‘โควิด 15’ และอื่นๆ ที่ฉันคิดว่าโรคระบาดใหญ่กำลังตอกย้ำความคาดหวังสำหรับร่างกายที่บางลง” Virgie Tovar นักเคลื่อนไหวเชิงบวกด้านร่างกายซึ่งเป็นที่รู้จักจากผลงานของเธอในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติเรื่องน้ำหนัก กล่าวว่า เธอมีประสบการณ์การล้อเลียนด้านสุขภาพและการไล่ไขมันในบัญชี Instagram

ของเธอเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่เริ่มกักกัน ในช่วงเวลาที่หลายคนรู้สึกวิตกกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับการเพิ่มน้ำหนักของตัวเอง เธอไม่แปลกใจเลยที่จะถูกตั้งเป้าโดยความคิดเห็นที่อ้วนท้วน “ผู้คนมักหันมาใช้การลดน้ำหนักเพื่อให้รู้สึกเหมือนควบคุมปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม” เธอเขียนในอีเมล

นักวิชาการคนอื่นๆ หวังว่าการระบาดใหญ่ครั้งนี้จะทำให้ผู้หญิงและผู้ชายมีความเห็นอกเห็นใจต่อร่างกายของพวกเขามากขึ้น เมื่อสุขภาพและเศรษฐกิจตกอยู่ในอันตราย ผู้คนจะเริ่มให้ความสำคัญกับชุมชน เพื่อนฝูง และครอบครัว และอาจส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของร่างกาย แอลลิสัน เคลลี่ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำบัดสุขภาพจิต กล่าวว่า “เมื่อเราอยู่ในโหมดที่ต้องการความช่วยเหลือนั้น มันมักจะระงับการพยายามทำให้ตัวเองดูดีในสายตาคนอื่นที่เน้นรูปลักษณ์มากขึ้น ที่มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู

 

สนับสนุนโดย  เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ

bookmark_borderทำไมกาแฟถึงดีต่อสุขภาพของคุณ

ในอดีต กาแฟมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้น แต่การวิจัยจากทศวรรษที่ผ่านมาพบว่าการดื่มกาแฟอาจเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณจริงๆ กาแฟถึงดีต่อสุขภาพ คาเฟอีนเป็นยาออกฤทธิ์ทางจิตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก มนุษย์ดื่มกาแฟซึ่งเป็นแหล่งคาเฟอีนตามธรรมชาติมานานหลายศตวรรษ

แต่มีข้อความผสมเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์มานานหลายทศวรรษ “ตามเนื้อผ้า กาแฟถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี” Marc Gunter หัวหน้าแผนกโภชนาการและเมแทบอลิซึมของ International Agency for Research on Cancer (IARC) กล่าว “การวิจัยในช่วงปี 1980 และ 1990 สรุปว่าผู้ที่ดื่มกาแฟมีความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่หลังจากนั้นก็มีวิวัฒนาการมา”

Gunter กล่าวว่าขณะนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับประชากรในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลจากผู้ดื่มกาแฟหลายแสนคน แต่ผลการวิจัยบอกอะไรเรา และการบริโภคกาแฟให้ประโยชน์ต่อสุขภาพหรือความเสี่ยงหรือไม่ ไม่เพียงแค่นั้น แต่จากการวิจัยเพิ่มเติมพบว่ากาแฟอาจมีผลในการป้องกันได้จริง

การศึกษาบางชิ้นได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มกาแฟกับความรุนแรงที่ลดลง และการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วย เป็นต้น ในปี 2560 Gunter ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาที่ศึกษาพฤติกรรมการดื่มกาแฟของผู้คนกว่าครึ่งล้านคนทั่วยุโรปในช่วง 16 ปี ผู้ที่ดื่มกาแฟมากขึ้นมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็งน้อยลง การค้นพบนี้สอดคล้องกับการวิจัยจากส่วนอื่นๆ ของโลก รวมถึงสหรัฐอเมริกา Gunter กล่าวว่ามีฉันทามติมากเพียงพอในการศึกษาเชิงสังเกตเพื่อยืนยันว่าผู้ที่ดื่มกาแฟมากถึงสี่แก้วต่อวันมีโรคน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มเลย

ประโยชน์ที่เป็นไปได้ของกาแฟสามารถไปได้ไกลกว่านั้น นักดื่มกาแฟในการศึกษาของ Gunter มีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่และมีอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟ นี่จะแนะนำว่าหากกาแฟลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและมะเร็ง กาแฟก็อาจมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เราคิด เพราะกาแฟจะเอาชนะผลกระทบของพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพได้

นั่นเป็นความจริงไม่ว่าจะเป็นกาแฟแบบไม่มีคาเฟอีนหรือกาแฟที่มีคาเฟอีน กาแฟ Decaf มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่ใกล้เคียงกับกาแฟปกติ ผลการวิจัยพบว่า Gunter ไม่พบความแตกต่างระหว่างสุขภาพของผู้ที่ดื่มคาเฟอีนกับคาเฟอีน ซึ่งทำให้เขาสรุปได้ว่าประโยชน์ต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกาแฟนั้นเกิดจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่คาเฟอีน

เหตุและผล อย่างไรก็ตาม การวิจัยทั้งหมดนี้อิงจากข้อมูลประชากร ซึ่งไม่ได้ยืนยันสาเหตุและผลกระทบ คนที่ดื่มกาแฟอาจมีสุขภาพพื้นฐานที่ดีกว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟ ผู้ที่ดื่มกาแฟอาจมีสุขภาพพื้นฐานที่ดีกว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟ ปีเตอร์ โรเจอร์ส ผู้ศึกษาผลกระทบของคาเฟอีนต่อพฤติกรรม อารมณ์ ความตื่นตัว และความสนใจที่มหาวิทยาลัยบริสตอล กล่าว ถึงแม้ว่านิสัยการใช้ชีวิตของพวกเขาจะไม่ดีต่อสุขภาพก็ตาม ดังที่พบในการวิจัยของ Gunter “บางคนแนะนำว่าอาจมีผลในการป้องกัน ซึ่งค่อนข้างเป็นที่ถกเถียงกัน เนื่องจากขึ้นอยู่กับหลักฐานทางประชากร” เขากล่าว ในขณะเดียวกัน คนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำมักมีความดันโลหิตสูง ซึ่งควรเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ Rogers กล่าวว่า ไม่มีหลักฐานว่าความดันโลหิตสูงจากการดื่มกาแฟมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือด

 

สนับสนุนโดย.    ถ่านเครื่องช่วยฟัง

bookmark_borderรู้จักกับโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ

โรคหลอดเลือดแดง ถ้าเกิดร่างกายมนุษย์เปรียบเป็นต้นไม้ เส้นโลหิตคงเปรียบเหมือนรากที่เชื่อมโยงอย่างมีระบบ เพื่อนำน้ำที่สะอาดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ แต่ว่าถ้าหากเมื่อใดที่รากต้นไม้มีภาวะตัน ก็จะทำให้ต้นไม้นั้นขาดน้ำในทันที

.

ร่างกายของมนุษย์ก็เหมือนกัน ถ้าหากเส้นโลหิตส่วนไหนมีการตัน ก็จะก่อให้เลือดไม่อาจจะไหลผ่านไปเลี้ยงอวัยวะปลายสายได้ นานวันเข้าก็จะกำเนิดปัญหา ตัวอย่างเช่น รอบ ๆ มือหรือเท้า เป็นต้นเหตุของโรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายตีบ และก็บางทีก็อาจจะรุนแรงมากกว่า ถ้าหากขึ้นอยู่กับอวัยวะที่มีความจำเป็นมากมาย ๆ ตัวอย่างเช่น สมอง หัวใจ ส่งผลให้เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ หรือโรคสมองขาดเลือด โดยเหตุนั้น การรักษาเส้นเลือดแดงให้อยู่ในภาวะที่แข็งแรง บริบูรณ์ ก็เลยเป็นเรื่องสำคัญเพื่อคุ้มครองตนเองจากโรคต่าง ๆ

โรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายตีบ มีต้นเหตุจากภาวการณ์เส้นเลือดแดงแข็ง รวมทั้งทำให้เส้นเลือดแดงที่ขาตีบหรือตัน ในผู้ที่อายุต่ำกว่า 60 ปี เจอโรคนี้ต่ำกว่า 3% แต่ว่าผู้ที่แก่กว่า 70 ปี เจอถึง มากยิ่งกว่า 20% เจออีกทั้งในผู้ชายและก็ผู้หญิงไม่มีความแตกต่างกัน คนที่เป็นโรคเส้นโลหิตแดงที่ขาตีบ แม้ว่าจะไม่มีอาการอะไร ก็มีความเสี่ยงที่เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจ รวมทั้งโรคเส้นเลือดสมองสูง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผู้เจ็บป่วยจำนวนมากที่เป็นโรคเส้นโลหิตแดงที่ขาตีบ ก่อให้เกิดโรคหัวใจ ตนสามารถเสียชีวิตได้ และก็โรคเส้นเลือดสมอง

อาการแสดงของโรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายตีบ

กว่าร้อยละ 50 ของคนป่วยด้วยโรคดังที่กล่าวมา ที่ตรวจเจอด้วยเครื่องตรวจสมรรถนะเส้นเลือดแดง ABI ไม่มีการแสดงอาการอะไร เมื่อเส้นโลหิตตีบเยอะขึ้น เลือดไปเลี้ยงระบบร่างกายส่วนนั้นน้อยเกินไปผู้เจ็บป่วยจะมีลักษณะ ปวดน่อง เป็นตะคริว ชาบริเวณเท้า เหน็ดเหนื่อยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาเดิน รวมทั้งจะเริ่มมีลักษณะปวดเมื่อเดินได้ระยะทางใกล้เคียงกัน อาการจะเป็น ๆ หาย ๆ ด้านการแพทย์เรียก Intermittent Claudication เมื่อเส้นโลหิตตีบมากยิ่งขึ้น จะพบลักษณะของการปวดไม่ว่าจะช่วงเวลาใด

ถ้าท่านมีลักษณะดังที่กล่าวถึงแล้ว จำเป็นต้องแจ้งให้หมอรู้ให้หมด เมื่อหมอสงสัยหมอจะซักความเป็นมา ตรวจสุขภาพ รวมทั้งส่งไปตรวจพิเศษเพิ่ม ถ้าการตรวจพื้นฐานพบว่าเส้นเลือดแดงตีบรุนแรง แล้วก็จึงควรได้รับการรักษา บางครั้งก็อาจจะจำเป็นต้องได้รับการฉีดสี เพื่อตรวจเส้นเลือดเพิ่มเติมอีก โดยอาศัยแนวทางพิเศษร่วมกับการถ่ายภาพรังสีตลอด เป็นการตรวจเช็คการไหลเวียนเลือด และก็ตรวจหาบริเวณที่มีโอกาสจะเกิดการตีบแคบหรือตันได้

อย่าลืมที่จะใส่ใจและดูแลสุขภาพร่างกายอยู่เสมอ และหมั่นตรวจสุขภาพประจำปี

 

สนับสนุนโดย.  หูตึงรักษา

bookmark_borderเล่าประสบการณ์ลดน้ำหนักของพนักงานออฟฟิศ 

ประสบการณ์ลดน้ำหนัก ทุกคนนน เจอปัญหาอ้วนจากการนั่งทำงานกันทั้งวันใช่มั้ยละ …อย่าเพิ่งกังวลไปนะ เรายังมีทางออกหรือวิธีตัวช่วยที่จะทำให้เพื่อนๆ และสาวๆ ยังเปลี่ยนรูปร่างให้กลับมาสวยแบบเดิมได้นะ ไม่ได้ยากหรอก ค่อยๆลองทำตามและปรับดูนะ รับรองเพื่อนๆ และสาวๆ จะกลับมาหุ่นดีอีกครั้งอย่างแน่นอน เพราะวันนี้เราเอาประสบการณ์ลดน้ำหนักโดยตรงจากพนักงานออฟฟิศมาฝากกันละ ไม่เชื่อก็ลองอ่านดูนะ และทำตามแล้วได้ผลอย่างไร มาแชร์กันด้วยนะ

-ตื่นเช้ามาดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวก่อนเลย

เพื่อนๆและสาวๆ ที่ตื่นตอนเช้าควรเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวนะ เพราะว่ามันจะช่วยทำให้สดชื่น ล้างลำไส้ได้ดี หากทำติดต่อกันเรื่อยๆ และที่สำคัญยังช่วยเรื่องการกระตุ้นระบบขับถ่ายด้วยอีกต่างหาก ดังนั้นเพื่อนๆ และสาวๆ ทำตามเลย แต่ห้ามใส่น้ำตาลนะ!

-กินมื้อเช้าและเตรียมมื้อกลางวัน

เพื่อนๆและสาวๆ ควรจะกินมื้อเช้า เพราะมื้อเช้าจะช่วยทำให้ร่างกายเราเริ่มตินทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยเรื่องการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอีกด้วย การกินมื้อเช้า เพื่อนๆ และสาวๆ อาจจะเน้นกินคาร์โบไฮเดรตที่ดี เยอะหน่อยเพื่อให้มีแรง และเตรียมมื้อกลางวันเองเพื่อที่จะได้กินอาหารที่เราต้องการ เพราะตอนกลางวันจะให้เพื่อนๆและสาวๆ เน้นการกินโปรตีน เพื่อให้อยู่ท้องและอิ่มนาน

-บริเวณรอบโต๊ะของเราต้องไม่มี ขนม ลูกอม หรือ น้ำหวาน

เพื่อนๆ และสาวๆ ที่นั่งทำงานทั้งวันสื่งที่ต้องระวังสุดๆ นั้นก็คือ การมีของกินรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นขนม ลูกอม หรือน้ำหวาน เพราะการที่เราทำงานและมีของเหล่านี้อยู่ด้วย จะเผลอกินเยอะ กินเพลินตอนนั้นทำงานไปด้วยเรื่อยๆ ละ แหล่งที่มาของความอ้วนดีๆ นี่เอง เพราะฉะนั้นเอาออกไปให้หมด

-หาของว่างที่มีประโยชน์กินคลายความหิวเท่านั้น

เชื่อว่าเพื่อนๆและสาวๆ หลายคนต้องหิวระหว่างวันแน่ๆ ดังนั้นตัวช่วย  เครื่องช่วยฟังยี่ห้อไหนดี    หรือวิธีที่แก้การหิวระหว่างวันได้ดีที่สุด คือมื้อว่าง ซึ่งการที่เพื่อนๆและสาวๆ จะต้องทำก็คือการเตรียมมื้อว่างที่มีประโยชน์นั้นเอง อย่างถั่วเปลือกแข็ง กรีกโยเกิร์ต หรือถ้ายังไม่หิวจัดก็แค่หันมาดื่มชาเขียวร้อน หรือ กาแฟดำ ไม่ใส่นม และน้ำตาลได้นะ เพราะมันจะคลายความหิวได้ดี และยังช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญของเราด้วยนะ 

-มื้อเย็น เน้นกินผัก และโปรตีน

เพื่อนๆ และสาวๆ ยังกินมื้อเย็นได้นะ เพียงแต่ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมและแนะนำว่าให้เพื่อนๆ และสาวๆ เลือกกินอาหารไฟเบอร์สูง อย่างผัก และกินโปรตีนด้วยนะ จะช่วยทำให้เพื่อนๆไม่หิวดึกๆละ

bookmark_borderสร้างความสุขจากการกิน

สร้างความสุขจากการกิน เมื่อผักและผลไม้ทำให้เกิดประสบการณ์ความสุขในช่วงเวลาสูง เราอาจคาดเดาได้ว่าสิ่งเหล่านี้สะสมและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ทั่วไปในอนาคต

ซึ่งรวมถึงความพึงพอใจในชีวิตตลอดช่วงเวลา การรวมมาตรการในขณะนั้นกับมุมมองตามยาวอาจเป็นหนทางที่มีแนวโน้มสำหรับการศึกษาในอนาคตเพื่อทำความเข้าใจเส้นทางจากการรับประทานอาหารบางประเภทไปจนถึงความผาสุกตามอัตวิสัย ในวรรณคดีได้มีการกล่าวถึงแนวทางต่างๆ ซึ่งรวมถึงลักษณะทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของธาตุอาหารหรือสารอาหารที่เฉพาะเจาะจง

ข้อมูลตาม EMA ปัจจุบันยังเปิดเผยว่าการกินความสุขมีความหลากหลายอย่างมากใน 14 หมวดหมู่อาหารและประเภทมื้ออาหาร เนื่องจากภายในความแปรปรวนประเภทอาหารแสดงถึงความแปรปรวนมากกว่าสองในสามของความแปรปรวนที่สังเกตได้ทั้งหมด

ความสุขจึงแปรผันตามลักษณะทางโภชนาการและประเภทอาหาร อย่างไรก็ตาม ปัจจัยมากมายในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอาจส่งผลต่ออาหารแต่ละมื้อ ดังนั้น การขยายมุมมอง “การบำรุง” ให้กว้างขึ้นโดยรวมถึงจำนวน เมื่อไหร่ ที่ไหน นานแค่ไหน และใครที่กินอาจบอกเราเกี่ยวกับความสุขในการกินที่มีประสบการณ์มากขึ้น อีกครั้ง

การประเมินแบบเคลื่อนที่ทันทีช่วยให้ประเมินพฤติกรรมการกินในชีวิตจริงได้ นอกจากนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น แรงจูงใจในการกิน รูปแบบการกินที่เป็นนิสัย ความสะดวกสบาย และบรรทัดฐานทางสังคม มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความแปรปรวนของความสุขในการกิน

จุดแข็งที่สำคัญของการศึกษานี้คือ เป็นครั้งแรกที่ตรวจสอบความสุขในการรับประทานอาหารที่มีประสบการณ์ในผู้เข้าร่วมที่ไม่ใช่ทางคลินิกโดยใช้เทคโนโลยี EMA และภาพเพื่อประเมินการบริโภคอาหาร แม้จะมีจุดแข็งนี้ แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการในการศึกษานี้ซึ่งส่งผลต่อการตีความผลลัพธ์

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาความสุขในการกินในระดับอาหารเป็นหลัก สิ่งนี้ละเลยความแตกต่างในระดับบุคคลและอาจได้รับการตรวจสอบในการศึกษาหลายระดับในอนาคต นอกจากนี้ ตามจุดประสงค์หลักของการศึกษานี้คือเพื่อประเมินพฤติกรรมการกินในชีวิตจริง ระดับการสังเกต “ตามธรรมชาติ” คือมื้ออาหาร หน่วยทางจิตวิทยา/นิเวศวิทยาของการรับประทานอาหาร30 มากกว่าหมวดหมู่อาหารหรือสารอาหาร 

ดังนั้นเราจึงไม่สามารถแยกได้ว่าอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสุขที่ได้รับจากอาหารทั้งมื้อมากกว่าปกติ ขนาดตัวอย่างและดังนั้นอัตราความผิดพลาดประเภทที่ 1 และประเภท II จึงเป็นข้อกังวล แม้ว่าจำนวนการสังเกตทั้งหมดจะสูงกว่าในการศึกษาก่อนหน้านี้ (ดูตัวอย่างที่ Boushey et al.28 สำหรับการทบทวน)

จำนวนผู้เข้าร่วมมีน้อยแต่เทียบได้กับการศึกษาก่อนหน้าในสาขานี้20,31,32,33 ตัวอย่างขนาดเล็กสามารถเพิ่มอัตราความผิดพลาดได้ เนื่องจากจำนวนคนมีความสำคัญมากกว่าจำนวนการสังเกตที่ซ้อนกัน34 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลที่ซ้อนกันสามารถเพิ่มอัตราความผิดพลาดของ Type I ได้อย่างมาก

ซึ่งไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นในการศึกษาปัจจุบัน เกี่ยวกับอัตราความผิดพลาดประเภท II Aarts et al.35 แสดงภาพประกอบสำหรับ ICC ที่ต่ำกว่าซึ่งการเพิ่มการสังเกตพิเศษต่อผู้เข้าร่วมยังเพิ่มพลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการสังเกตที่ต่ำกว่า เมื่อพิจารณาจาก ICC และจำนวนการสังเกตต่อผู้เข้าร่วม เราอาจโต้แย้งว่าพลังในการศึกษานี้น่าจะเพียงพอที่จะทำให้ความแตกต่างที่เป็นโมฆะที่สังเกตได้นั้นมีความหมาย สุดท้าย กลุ่มตัวอย่างที่มีสีขาวและมีการศึกษาที่ดีจะจำกัดระดับที่ผลลัพธ์สามารถสรุปได้ทั่วไปในชุมชนในวงกว้าง ผลลัพธ์เหล่านี้รับประกันการจำลองด้วยตัวอย่างที่เป็นตัวแทนมากขึ้น

 

สนับสนุนโดย.    เครื่องช่วยฟังศิริราช

bookmark_borderมะเร็งรู้เร็วรักษาได้

มะเร็งรู้เร็วรักษาได้ ในปัจจุบันพบว่าการเกิดของมะเร็งนั้นมีอัตราเพิ่มมากขึ้นและพบได้ตั้งแต่คนที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปจำนวนมาก เมื่อก่อนเรามักจะคิดว่าการเป็นมะเร็งนั้นจะเป็นได้ในช่วงอายุที่เยอะและสามารถเกิดขึ้นได้จากรรมพันธุ์โดยส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันนี้นั้นการใช้ชีวิตประจำวันที่มีความเปลี่ยนแปลงไป

ทั้งในการใช้ชีวิตและรวมถึงการรับประทานอาหาร ทำให้การเกิดโรคมะเร็งนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายและเร็วกว่าเมื่อก่อน ถึงแม้ว่าจะขึ้นชื่อว่ามะเร็ง

เป็นโรคที่รุนแรงและร้ายแรงมากแต่ปัจจุบันนวัตกรรมในการรักษาทางการแพทย์ถือได้ว่ามีการพัฒนาอย่างมากแล้วทำให้การรักษาในโรคมะเร็งนั้นสามารถที่จะรักษาได้และทำให้ผู้ป่วยนั้นสามารถหายขาดหรือมีชีวิตที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น

การสังเกตร่างกายของการเกิดเนื้องอก เมื่อเรามีการสังเกตลูบคลำร่างกายอยู่เสมอ เราก็อาจจะพบก้อนที่อาจจะเกิดขึ้นบนร่างกาย

ซึ่งส่วนใหญ่คนที่พบก้อนเนื้อเหล่านี้มีโอกาสที่จะไม่เกิดมะเร็งและสามารถหายขาดการการเป็นมะเร็งได้ไว เนื่องจากก้อนที่เกิดขึ้นเหล่านี้นั้นส่วนใหญ่สามารถที่จะตัดทิ้งและรักษาได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยหยุดยั้งในการลุกลามหรือเกิดขึ้นของเชื้อมะเร็งในร่างกาย

ไม่เพียงเท่านี้ การสังเกตอาการอกจากการเกิดของเนื้องอกแล้วนั้นก็คือการสังเกตร่างกายตัวเองว่าตัวเองนั้นมีความผิดปกติในส่วนไหนหรือไม่ด้วย เช่นกันว่าถ้าหากเรานั้นรู้สุกถึงความผิดปกติที่เร็ว การเกิดของมะเร็งก็สามารถที่จะรักษาได้

การพบแพทย์และปรึกษาแพทย์ อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด การตรวจสุขภาพประจำปีจึงมีความสำคัญ รวมถึงการตรวจมะเร็งในส่วนต่างๆด้วย โดยส่วนใหญ่ที่พบนั้นจะเป็นมะเร็งลำไส้และมะเร็งเต้านม ดังนั้นแล้วการพบแพทย์และได้รับคำปรึกษาอยู่เสมอนั้นก็จะเป็นวิธีที่ช่วยทำให้เรานั้นได้รู้ตัวว่าเรานั้นเป็นมะเร็งและทำให้สามารถที่จะรักษาได้อย่างทันทีได้และเมื่อพบว่าเป็นมะเร็งแล้วนั้น การอยู่ในความดูแลของแพทย์ก็สำคัญเช่นกัน ในเรื่องการดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหารต่างๆด้วย

การมีสุขภาพจิตใจที่ดี สุขภาพจิตที่ดี ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยนั้น  ชุดตรวจ hiv ร้านขายยากรุงเทพ   สามารถที่จะต่อสู้กับโรคมะเร็งได้มากยิ่งขึ้นและมีโอกาสสูงสำหรับผู้ป่วยที่มีสภาพจิตใจที่ดีที่จะหายขาดขากมะเร็งหรือมีชีวิตที่ยืนยางได้

การเลือกรับประทานอาหาร เมื่อเรารู้ว่าเรานั้นเป็นมะเร็ง เรื่องอาหารการกินก็สำคัญพอๆกับการรักษา เพราะนอกจากการรักษาสิ่งที่จะไปช่วยกระตุ้นห่างกายฟื้นบำรุงนั้นก็คืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั่นเอง ดังนั้นในการรับประทานอาหารควรจะรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์โดยเฉพาะผักและเนื้อสัตว์ที่บำรุงร่างกายและอาหารที่ตามคำแนะนำของแพทย์ด้วย

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่างกายที่แข็งแรง ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในระระเริ่มต้นนั้นสามารถที่จะออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายนั้นแข็งแรงและสามารถที่จะต่อสู้กับมะเร็งได้

bookmark_borderลดน้ำหนักเร่งด่วน20กิโลในหนึ่งเดือน

ลดน้ำหนักเร่งด่วน ลดน้ำหนัก20กิโลภายในเดือนกว่าๆเท่านั้นโดยที่สุขภาพดีขึ้นด้วยนักเรียนคนนี้ของเราเขาทำยังไงมาดูกันซึ่งมันจะช่วยทำให้คุณเข้าใจในหลักการลดน้ำหนักมากขึ้นคุณจะได้เทคนนิคต่างๆที่เราใช้สอนนักเรียนท่านนี้และนักเรียนในกลุ่มก็ได้นำเอาไปเริ่มปรับใช้ให้คุณสามารถเริ่มต้นลดน้ำหนักได้อย่างถูกวิธีมากขึ้น

ซึ่งนักเรียนท่านนี้ได้เอาเทคนนิคที่เรากำลังจะบอกคุณตอนนี้ได้เอาไปปรับใช้จนสามารถลดน้ำหนักได้ถึง20กิโลกรัมในระยะเวลาแค่เดือนกว่าๆเองและเดิมเป็นเบาหวานด้วยจนตอนนี้ลดการใช้ยาเบาหวานลงได้แล้วและก็อาการเบาหวานก็ดีขึ้นด้วย

นอกจากนี้ถ้าคุณไม่ได้เป็นเบาหวานคุณจะเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วหากคุณไม่เป็นเบาหวานคุณลดน้ำหนักได้ง่ายกว่าคนที่เป็นเบาหวานอีกด้วยเหตุผลที่ว่าจริงๆแล้วร่างกายของคุณพยายามปกป้องตัวคุณเองการที่คุณยังไม่เป็นเบาหวานวันนี้คุณจะต้องแลกมาด้วยการที่คุณอ้วนขึ้นฟังดูอาจจะมันเกี่ยวอะไรกัน

โดยเราจะอธิบายให้คุณได้ฟังในแบบนี้ก่อนว่าร่างกายของคุณมีระบบพลังงานอยู่สองระบบด้วยกัน หนึ่งคือร่างกายคุณใช้น้ำตาล สองคือร่างกายคุณใช้ไขมันแต่มันมีหลักอยู่ว่า เมื่อไหร่ก็ตามมี่คุณมีน้ำตาลคุณทานอาหารจากภายนอกเข้าไปร่างกายจะใช้น้ำตาลก่อนแล้วจะยังไม่ใช้ไขมันเห็นไหม

คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อร่างกายของคุณมีน้ำตาลเข้ามไปเยอะๆคุณลองนึกภาพตัวเองกินของอาหารหวานๆเยอะกินอาหารพวกที่เป็นแป้งเยอะๆเข้าไปพอระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นถ้าร่างกายไม่ทำอะไรเลยจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะเป็นเบาหวานเพราะน้ำตาลในเลือดคุณมันสูงตลอดเลยวิ่งไปอวัยวะไหนก็เสื่อมหมดวิ่งไปตาก็ตาเสื่อมวิ่งไปไตก็ไตเสื่อม

เพราะฉะนั้นร่างกายของคุณก็เลยปปกป้องตัวเองด้วยการเอาน้ำตาลเหล่านั้นไปเก็บเป็นไขมันๆดังนั้นระหว่างทางถ้าคุณไม่ได้เอาน้ำตาลไปเก็บเป็นไขมันคุณจะต้องเป็นเบาหวานเลยแต่พอเอาน้ำตาลไปเก็บเป็นไขมันคุณจะยังไม่เป็นเบาหวานแต่คุณจะอ้วนก่อน

ดังนั้นแล้วนี้มันจึงเป็นเหตุผลที่คนเป็นเบาหวานตอนที่โตแล้วมักจะอ้วนทุกคนเลยเพราะว่าอะไร เพราะว่าแลกมาด้วยการที่ก่อนจะเป็นเบาหวานต้องเอาน้ำตาลไปสะสมเป็นไขมันจนวันนึงสะสมไม่ไว้แล้วร่างกายมันไม่สามารถเอาน้ำตาลเหล่านั้นไปเปลี่ยนเป็นไขมันได้แล้วอ้วนแล้วและร่างกายก็เลยต้องยอมให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันสูงแล้วและไม่สามารถทำหน้าที่เอาไปเก็บเป็นไขมันได้อีกต่อไปแล้วทุกคนเห็นภาพไหม

เพราะฉะนั้นเราเลยบอกนักเรียนท่านนี้เลยว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่เป็นเบาหวานมันเกิดจากอย่างนี้นะสาเหตุที่อ้วนมันเกิดจากอย่างนี้นะมันไม่ได้เกิดจากการกินของมันของทอดแต่มันเกิดจากการที่คุณทานแป้งเยอะทานจุกจิกทานตลอดเวลาทำให้ระดับน้ำตาลในร่างกายของคุณมันสูงอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

bookmark_borderไม่ป่วยง่าย เพราะภูมิต้านทานที่ดี ซึ่งสร้างได้จากการกิน

  ของกินปกติมักมีไขมันและก็สารต่าง ๆ เพื่อรสที่แสนอร่อย แต่ก็นำมาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพ ภูมิต้านทานที่ดี  แม้กระนั้นวันนี้พวกเราจะมากล่าวถึงของกินคลีนที่อร่อยเหมาะกับทุกวัย แต่ของกินคลีน ๆ นี้ มีประโยชน์ แถมยังช่วยในเรื่องภูมิต้านทานให้กับร่างกายอีกด้วย จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

– โยเกิร์ต ใคร ๆ ก็รู้จัก หาทานง่าย ไม่แพง

เป็นจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกาย ช่วยฟื้นฟูและก็ปรับระบบและจัดการแบคทีเรียในลำไส้แล้วก็ระบบที่ทำหน้าที่สำหรับการย่อยอาหาร เนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเซลล์ที่สร้างภูมิต้านทานภายในร่างกายจำนวนมากจะพบว่าอยู่ในระบบทางเดินอาหารร้อยละ 70 ดังนั้น การเลือกกินของกินที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เสมอ ๆ

จะช่วยกระตุ้นการผลิตเซลล์ภูมิต้านทานของร่างกายได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ช่วยกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่ทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายออกมาจากร่างกายได้อย่างดีเยี่ยม

แนะนำสำหรับคนที่อยู่ในวัยเกษียณแล้ว ควรที่จะเลือกโยเกิร์ตสูตรไขมันต่ำและก็น้ำตาลน้อย สำหรับเด็กที่น้ำหนักตัวไม่เกินมาตรฐาน สามารถเลือกเป็นสูตรธรรมดาหรือเลือกนมที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายได้ หรือจะทดลองทำของกินที่มีส่วนผสมจากโยเกิร์ตก็ได้ รายการอาหารต่าง ๆ ที่ช่วยทำให้การทานโยเกิร์ตไม่มีเบื่อ ตัวอย่างเช่น ไอติมจากโยเกิร์ตอาจจะใส่ผลไม้เพิ่มเติมลงไปด้วยก็ได้ พุดดิ้งโยเกิร์ต  น้ำสลัดสูตรโยเกิร์ต ฯลฯ

– ฝรั่ง หรือพวกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว

ภูมิต้านทานที่ดี ความมีชีวิตชีวาที่อุดมไปด้วยวิตามินซี ซึ่งมีคุณลักษณะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยสร้างระบบภูมิต้านทานที่ดี เพราะการกินวิตามินซีหรือผลไม้ที่มีวิตามินซีเสมอ ๆ จะสามารถช่วยลดความร้ายแรงของหวัดได้ เนื่องจากร่างกายจะนำวิตามินซีไปช่วยสำหรับ เพื่อการสร้างคอลลาเจนที่มีบทบาทซ่อมส่วนต่าง ๆ ที่สึกหรอให้ฟื้นได้เร็วขึ้นอีกด้วย

โดยฝรั่ง คือ ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอยู่ในลำดับที่หนึ่ง ในบรรดาผลไม้ต่าง ๆ วิตามินซีของฝรั่งจะสะสมอยู่เยอะที่เปลือก การกินฝรั่งไม่ปอกเปลือก 1 ผล จะได้วิตามินซีคิดเป็นการกินส้ม 20 ผล ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอเพียงต่อสิ่งที่ต้องการของร่างกายในทุกวัน หรือบางทีอาจเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้การทานฝรั่งเป็นรายการอาหารพวกน้ำฝรั่งปั่น เป็นต้น

นอกจากการทานโยเกิร์ต ฝรั่ง แล้วเราก็สามารถทานพวกอาหารทะเล นม ถั่ว ผักใบเขียว เป็นต้น ภูมิต้านทานที่แข็งแรงนั้นสามารถสร้างขึ้นได้โดยเริ่มที่ตัวของเราเอง อาจจะเริ่มจากการดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกาย โดยอย่างต่ำก็คือ 8 แก้วต่อวัน เลี่ยงความเครียด พักผ่อนเยอะ ๆ และอย่าลืมออกกำลังกายบ้าง

 

สนับสนุนโดย.    แทงหวยใต้ดิน