อาการ “ทดลองโควิด (Long COVID)” ที่บางทีอาจนึกไม่ถึงว่าเกิดขึ้นได้

อาการ “ทดลองโควิด (Long COVID) คนที่หายจากโรคโควิด-19 ปริมาณร้อยละ 10-20 สามารถที่จะมีสภาวะทดลองโควิดได้ โดยอาการทดลองโควิดที่พบมาก ตัวอย่างเช่น เจ็บอกหรือใจสั่น หายใจไม่อิ่มหรือหายใจไม่สะดวก ไอ ปวดหัว สูญเสียการได้กลิ่นหรือรู้รส ปวดตัว ปวดกล้าม ปวดตามข้อ เจ็บท้อง ท้องเดิน เจ็บคอ

เชื้อโควิด-19 บางทีอาจทำลายเยื่อตาข่ายคุ้มครองของสมอง ทำให้สารสื่อประสาทต่างๆผ่านเข้าออกสมองได้มากกว่าธรรมดา การแข็งตัวของเลือดที่เปลี่ยนทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดสมองขาดเลือดกระตุ้นให้เกิดการหลงลืมได้

สภาวะทดลองโควิดยังไม่มีการดูแลรักษาแบบเฉพาะ หมอจะให้การรักษาตามอาการ โดยส่วนมากคนเจ็บมักมีลักษณะดียิ่งขึ้นแล้วก็หายได้ในตอน 4-6 เดือน

ข้างหลังการได้รับเชื้อโควิด-19 เว้นแต่ลักษณะของระบบทางเท้าหายใจที่พบมากแล้ว ถ้าเกิดมีลักษณะอื่นๆอย่างเช่น ผมร่วง ผื่นแพ้ หลงๆลืมๆ ก็ไม่สมควรนิ่งดูดาย เพราะอาการกลุ่มนี้บางทีอาจเป็นลักษณะโรคโควิด-19 ในระยะยาว หรือที่เรียกว่า ทดลองโควิด (Long COVID, Post-COVID conditions)

ลองโควิดคืออะไร?

ภาวการณ์ทดลองโควิด (Long COVID)เป็นภาวการณ์ที่คนป่วยยังคงมีลักษณะอาการไม่ปกติภายหลังหายจากโรคโควิด-19 แล้ว ซึ่งอาการมักกำเนิดข้างหลังการได้รับเชื้อโควิด-19 4-12 อาทิตย์ขึ้นไป รวมทั้งยังคงมีลักษณะตลอด ซึ่งอาการแล้วก็ผลพวงจากทดลองโควิดไม่สามารถที่จะชี้แจงหรือวิเคราะห์ด้วยภาวการณ์อื่นได้ สภาวะทดลองโควิดบางทีอาจปรับปรุงตั้งแต่ยังมีการติดโรคโควิด-19 หรือภายหลังหายจากโรค รวมทั้งสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้

ภาวะลองโควิดเกิดจากอะไร?

เดี๋ยวนี้ยังไม่มีผลสรุปที่เด่นชัดเกี่ยวกับต้นเหตุของสภาวะทดลองโควิด แม้กระนั้นคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะรอยโรคที่หลงเหลือจากการรับเชื้อต่ออวัยวะต่างๆภายในร่างกาย ภูมิต้านทานของร่างกายสถานที่ทำงานเปลี่ยนไปจากปกติไป หรือจากส่วนประกอบของเชื้อไวรัสที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในร่างกาย แม้ว่าจะไม่มีการแสดงอาการแม้กระนั้นบางทีอาจกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายให้มีการต้านทานเชื้อ กระทั่งออกอาการอื่นๆได้

อาการ “ลองโควิด (Long COVID)” ที่อาจคาดไม่ถึงว่าเกิดขึ้นได้

อาการเหนื่อยเพลีย ปัจจัย อาการอ่อนล้าเหนื่อยในคนไข้ทดลองโควิด อาจเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายมีการกระตุ้นภูมิต้านทานเยอะขึ้นที่จะตอบสนองกับเชื้อไวรัสในตอนที่ติดเชื้อโรคและก็ยังคงส่งผลต่อเนื่องในระยะยาว

ปัญหาด้านความจำ สมาธิ อาการหลงลืม     ปัจจัย การรับเชื้อเชื้อไวรัสวัววิด-19 อาจมีผลต่อระบบประสาทแล้วก็สมองได้ เชื้อไวรัสบางทีอาจทำลายเยื่อตาข่ายคุ้มครองของสมอง ทำให้สารสื่อประสาทต่างๆ ผ่านเข้าออกสมองได้มากกว่าธรรมดา การแข็งตัวของเลือดที่เปลี่ยนทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดสมองขาดเลือด ซึ่งถ้าเกิดในรอบๆที่ไม่ใหญ่มากนัก อาจมีอาการคลุมเครือนอกเหนือจากการหลงๆลืมๆ มีผลถึงความจำ หรือสมาธิ

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    เครื่องช่วยฟังอย่างดี