สังคมไทย

เพลียกับสังคมไทย เพราะไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนไปเท่าใด หลายสิ่งหลายอย่างถูกพัฒนาให้ดีขึ้นแต่มีเพียงสิ่งเดียวที่ไม่ยอมเปลี่ยนไปตามการเวลาหรือเรียกได้ว่าไม่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น นั้นคือจิตใจมนุษย์ เพราะความอยากได้อยากมีที่ไม่รู้จักจบสิ้นจึงทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย ซึ่งก็คือความคิด ความเชื่อในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น การกำหนดกฎเกณฑ์ทางศาสนาหลายๆ ที่มักจะระบุว่า ผู้ชายต้องเป็นใหญ่ มีอำนาจเหนือกว่าผู้หญิง หรือไปจนถึงการที่ผู้ชายสามารถใช้กำลังบังคับขืนใจภรรยาตนเองเพราะยึดติดกับคำสอนหรือกรอบสังคมตั้งแต่สมัยอดีต ทั้งเรื่องอาชญากรรม การลักเล็กขโมยน้อย การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ยังมีอีกมากมายที่ไม่เพียงแค่เกิดขึ้นในสังคมไทย