ความเป็นมาของมนุษย์

มนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือตอบสนองจุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามแต่ยุคสมัย เมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักการอยู่รวมกลุ่มในยุคต้น วิธีการดำเนินชีวิตคงเป็นการเข้าป่าล่าสัตว์ เก็บผลไม้เป็นอาหาร ต่อมาเห็นเขาบอกว่าได้มีการเริ่มสร้างวัฒนธรรมและเข้าสู้ยุคที่การผลิตต้องใช้แรงงานเป็นหลัก การนอนไม่หลับแบบหลับๆ ตื่นๆ นั้นคือ เกิดจากการเพลียมาก หลับง่าย แต่หลับไม่สนิทและหลับไม่นาน เดี่ยวตื่น หูไว ได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยก็ตื่นแล้ว ทางการแพทย์จีนบอกว่าพลังงานไม่พอ ทำให้ร่างกายหลับลึกไม่ได้ กีฬายังเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนทักษะทางกายภาพหรือร่างกายเพื่อให้มีพละกำลังแข็งแรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้แรงทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

how-students-use-technology-infographic--c84d534271ต่อมาหลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต ถึงแม้บางคนจะไม่มีความเครียดเลยแต่ก็ยังนอนไม่หลับ นั้นเป็นเพราะมีบางคนที่ออกกำลังกายแล้วทำให้ร่างกายตื่นตัวจนนอนไม่หลับ โดยเฉพาะการออกกำลังกายช่วงบ่าย ดังนั้นหากต้องการจะออกกำลังกายให้ถูกเวลา นำไปสู่ระบบโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ที่มีการใช้แรงงานเข้มข้นและพัฒนาไปจนถึงระดับที่ใช้เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ทำการผลิตแทนมนุษย์ในเกือบทุกขั้นตอน สิ่งพวกนี้จะทำให้มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายทางกายมากกว่าสมัยก่อน แต่จะมีความความตึงเครียดแบบใหม่เกิดขึ้นมา ควรออกกำลังกายในช่วงเช้าและควรออกกำลังกายแบบเบาๆ เพราะถ้าออกกำลังกายหนักเกินไปร่างกายจะร้อนมากจนทำให้นอนไม่หลับ จะต้องรอให้ร่างกายเย็นลงก่อนจึงจะหลับอย่างมีความสุขได้ ดังนั้นการออกกำลังกายอย่างหนักจึงส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกัน เราควรจะฟังร่างกายตัวเองบ้างจะได้ไกลจากโรคร้าย

janzz_technology_welcomeซึ่งผลจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ร่างกายจะต้องถูกจำกัดการเคลื่อนไหว ซึ่งมีการถูกตรึงไว้ด้วยสายพานการผลิต รวมไปถึงความตึงเครียดภายใน ที่เกิดขึ้นจากความกดดันในสภาวะต่างๆ เพิ่มมากขึ้น กีฬาก็ยังถูกนำมาเป็นเครื่องมือผ่อนคลายความตึงเครียดที่เกิดต่อทั้งร่างกายและจิตใจเหล้านั้น ส่วนในอีกทางหนึ่ง ช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายเดือน ได้เกิดสิ่งต่างๆ ขึ้นบนโลกนี้มากมาย จนในบางครั้งเกือบตามไม่ทัน ข่าวที่ออกมาสู่หน้าจอโทรทัศน์ในทุกวัน ทุกตัวอักษรที่ถูกตีพิมพ์ออกมาเป็นข้อความบนหน้าหนังสือพิมพ์ต่าง กีฬายังถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือแสดงชนชั้นและสถานะทางสังคม ในยุคสมัยที่อาณาจักรโรมันรุ่งเรืองอำนาจ ทาสซึ่งมีสถานะทางสังคมต่ำ ต้องมาแข่งขันกีฬาให้บรรดาชนชั้นปกครองได้ชมได้ดูเพื่อความบันเทิงและเริ่มมีการแข่งขัน เดิมพัน จนในที่สุดได้เริ่มมีการพนันเกิดขึ้น